Get Adobe Flash player

Vse igralce elektronskega pikada vabimo na 2. Rang turnir, ki bo potekal dne 19.01.2013 s pri?etkom ob 15.00 v prostorih Igralnice Splavar v Dupleku. Ne pozabite, da se na rang turnirjih tejejo to?ke za reprezentanco. Pravico nastopa za reprezentanco imajo tekmovalci, ki se bodo udeleili minimalno 3-eh od 4-ih rang turnirjev. Prijavnina samo 15 eur na disciplino, igre se ne pla?ujejo. Iz strani organizatorjev bo poskrbljeno za akcijske cene pija? in zabavo.

 


Sorodne vsebine:


Ogled spletne stranii Ogled spletne strani Ogled spletne strani