To so gostilniški turnirji v organizaciji zveze. Na turnir se lahko prijavi kdorkoli. ?e želite, da vam pomagamo pri organizaciji, pokli?ite na telefon 041/864-802 Tadej